Pressemelding

Voltes kunder flyttes over til Smart Energi

Kundeoverføringen skjer fra og med tidligst 1 juli 2024

Lyn ikon med myke kanter

Volte leverer innovative strømprodukter til bedriftsmarkedet, og eies 50 prosent av Hafslund og 50 prosent av Eviny. Som følge av utfordringer knyttet til lønnsomhet i et stadig tøffere marked, har Voltes eiere besluttet å avvikle driften av selskapet. På bakgrunn av dette vil Voltes kunder overtas av Smart Energi, som er en del av Yve-konsernet.

– Avviklingen av drift i Volte skjer til tross for at alle ansatte i Volte har lagt ned en stor innsats, bidratt med innovative løsninger og begynt å ta en tydelig posisjon i markedet. Vi har jobbet hardt for å sikre en enkel overgang for Voltes kunder, og har valgt en pålitelig leverandør med Smart Energi. Voltes kunder vil trygt og sømløst overføres til Smart Energi med samme betingelser som de har i dag, fra 1. juli 2024, og vi er sikre på at Voltes kunder vil bli godt ivaretatt hos ny strømleverandør, sier styreleder i Volte, Victoria Lervik

Kunder flyttes over til Smart Energi

Smart Energi har sammenfallende intensjon som Volte om å utvikle digitale kundeløsninger som hjelper kundene å forstå fakturaen og en forretningsmodell uten skjulte påslag og gebyrer. Med Yve i ryggen har de både kompetansen og systemplattformen som skal til for å tilby konkurransedyktige priser og gode digitale løsninger for bedriftssegmentet.

– Kundene er våre viktigste rådgivere når vi utvikler våre tjenester, og jeg vet at mange av Volte-kundene har vært med å påvirke de digitale løsningene som er utviklet så langt. Jeg håper og tror at de vil være med videre, og at vi sammen kan finne gode løsninger som reduserer energikostnaden til bedriften og samtidig gir den nødvendige forutsigbarheten for kostnadene, sier Hilde Bekkevard, daglig leder i Smart Energi, som gleder seg til veien videre.

Smart Energi vil videreføre spotprisavtalene med de samme påslagene som Volte-kundene har hatt til nå. Kundene vil få en ny digital plattform gjennom Min bedrift Pluss, og i tillegg vil de få mulighet til å ringe en energirådgiver ved behov.

Transaksjonen er forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.

Les mer om hvordan overgangen fra Volte til Smart Energi påvirker ditt kundeforhold: Q&A om prosessen

For mer informasjon:

Anders Frostrud, daglig leder i Volte, anders.frostrud@hafslund.no, 916 62 295

Hilde Bekkevard, daglig leder i Smart Energi, hilde.bekkevard@smartenergi.com, 920 32 092

Marte Hortemo, kommunikasjonssjef i Hafslund, marte.hortemo@hafslund.no, 99356242

Rolf Sanne-Gundersen, presseansvarlig i Eviny, rolf.sanne-gundersen@eviny.no, 97055208