Personvernerklæring

Personvern og informasjonskapsler (“cookies”).

Volte bruker informasjonskapsler og noen ganger samler inn data om deg.

Tillit fra brukerne er viktig for oss. Volte AS er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet på denne tjenesten.

Om personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. Volte AS (org.nr. 922 675 163, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Informasjonskapsler (“cookies”)

På dette nettstedet bruker vi informasjonskapsler for å måle engasjement. Denne informasjonen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

‍Informasjonskapsler, også kalt “cookies” er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned og lagres i nettleseren din sitt internminne og gjør at vi kan se hva brukere trykker på, hvordan de navigerer på nettsiden samt hvordan nettsiden presterer. Dette er data som er aggregert og anonymisert. Dette gjør vi slik at vi best mulig kan tilpasse innholdet på nettstedet til deg som bruker.
De fleste nettlesere er stilt inn til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapslene ikke blir akseptert. Dette kan dog resultere i at nettsider ikke fungerer slik de skal.

Google Analytics:

Vi bruker Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettstedet. Data som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. Iht. Googles retningslinjer samles ved bruk av Google Analytics ikke inn personlig identifiserbar informasjon om deg som bruker. Dataen som samles, blir aggregert og lagret på Googles tjenere.
Informasjonskapsler fra Google Analytics starter med _ga, _gid og _gat.
Dersom du vil reservere deg mot at Google Analytics samler inn data om deg, kan du be om å bli ekskludert her:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook & Instagram

Facebook Pixel er sporingskoden til Facebook som knytter Facebooks produkter (som Facebook, Instagram, Messenger og underliggende) sammen med nettsiden vår. Dette lar oss måle effektiviteten av annonsering og engasjement fra Facebooks produkter opp mot hvordan brukere samhandler med nettstedet.

Man kan bruke informasjonen til å:

 • Sørge for at annonser vises til de riktige personene
 • Bygge opp et annonsepublikum
 • Låse opp ytterligere annonseringsverktøy

Hva som lagres:
Hvilke annonser brukeren har sett på Facebook, hvilke sider brukeren har besøkt og hvilke hendelser brukere har utløst (sidevisninger, klikk, bestillinger, kontakt og lignende).

Dersom du ønsker å hindre Facebook i å spore deg, kan du endre på innstillingene dine på facebook-kontoen din.

Facebook informasjonskapsler starter med _fbp.

Vi behandler disse opplysningene basert på berettiget interesse med formål om å forbedre våre nettsider og kommunikasjon i sosiale medier.

LinkedIn:

Sporingskoden til LinkedIn fungerer stort sett helt likt som Facebook sin sporingskode, og knytter engasjementet vårt på LinkedIn sammen med nettsiden.

Disse informasjonskapslene begynner på _li.

Sporingspiksler:
Sporingspikslene på nettstedet benyttes til sporing av hendelser samt brukertilpasset markedsføring. De er ikke containerkoder, og sender ikke tilbake personlige opplysninger.

Google tag manager:

Google tag manager er et verktøy som gjør det enklere for Volte å implementere, konfigurere og holde styr på sporingskoder fra tredjepartsløsninger som for eksempel Google Analytics eller Facebook Pixel.

Hva som lagres:
Utenom data som forekommer i standard http forespørsel logg, som slettes etter 14 dager, lagres det ingen annen data.
Google tag manager kan sees på som en trafikkbetjent som dirigerer trafikken, men som ikke husker nummerskilt på biler.

Andre cookies:
Dersom du har klart å lide deg gjennom helt ned her ... Må du belønnes :)
Send en mail til hei@volte.no med “personvern-helt” i emnefeltet, skriv adressen din og få tilsendt en pakke safari-kjeks i posten.

Informasjon vi samler inn og hvorfor
Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider, som for eksempel gjennom fakturaanalysen eller ved å bli kunde. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Fakturaanalysen

Gjennom fakturaanalysen innhenter Volte personopplysninger for å kunne utføre og levere analysen. Informasjonen vi får tilgang til er for eksempel:

 • Navn
 • Epost
 • Leverandør
 • MålerpunktID
 • Fakturaperiode
 • Forbruk i periode
 • Fakturabeløp

Dette samler vi inn for å kunne analysere og fortelle deg hva du har betalt utover spotprisen.

I utgangspunktet lagres personopplysninger til analysen er gjennomført, sendt ut, lest og i en periode i etterkant som grunnlag for videre dialog dersom det er presedens.

Selve dataen, resultatet av analysen, blir anonymisert og inkludert i analyser, kartlegging og forskning, og beholdes så lenge det er formålstjenlig.
Data som lagres kan være, men ikke begrenset til:

 • Leverandør
 • Strømregion
 • Besparelse
 • Forretningsområde
 • Kostnadssegment

Dersom du, som bruker, i tillegg samtykker til å motta ytterligere informasjon utover analyseresultatet(valgmulighet), blir du inkludert i elektroniske utsendelser med formål om å fremme Voltes markedsengasjement.

Andre skjemaer & lignende tiltak

Eksempler på skjemaer og lignende tiltak:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve en tjeneste Volte leverer
 • Ved å bli kunde av Volte
 • Ved påmelding til kurs, konferanser eller webinar i regi av Volte
 • Ved å samtykke til at Volte sender deg innhold via e-post

Formålet med informasjonen som innhentes:

 • Å kartlegge tilbakemeldinger i Voltes produkt- og tjenestespekter
 • Å gi brukeren tilgang til Voltes produkter og tjenester
 • Å sende relevant informasjon til brukeren
 • Å kunne ta kontakt for å tilby produkter eller tjenester
 • Å drive forskning, kartlegging, rapportering og lignende

Volte følger norsk lovgivning og vil aldri samle inn data uten et behandlingsgrunnlag. Volte vil aldri  selge din data til en tredjepart.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger

Informasjonen vi samler inn om deg når du bruker denne siden, lagres forsvarlig hos oss. Siden vi er sikker på at vi lagrer informasjonen trygt, forbeholder vi oss retten til å lagre informasjon i opptil 1 år. Dette er på grunnlag av berettiget interesse.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til Volte og av hvilke personopplysninger det er snakk om. For eksempel kan opplysninger om en kundes forbruk av energi ha annen lagringstid enn fakturainformasjon.

Nyhetsbrev:

I all elektronisk kommunikasjon som ikke er underlagt berettiget interesse, som for eksempel kundekommunikasjon, har du muligheten til å trekke tilbake samtykket når som helst via link i kommunikasjon eller ved å sende en mail hei@volte.no

Hvordan slette informasjonskapsler

De fleste nettleser er stilt inn til å godta informasjonskapsler, men kan slettes ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner også informasjonen om dette i “hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at dersom du begrenser tilgang til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og ytelsen på nettstedet.

Hvis du vil fjern informasjonskapsler fra nettleseren din, kan du bruke disse veiledningene:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no/

Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

Dine rettigheter

Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter. Voltes behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og personvernforordningen. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene du har når vi behandler personopplysninger om deg:

Rett til innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger Eviny har lagret om deg. Dersom du er registrert i Evinys systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Volte AS gjennom Eviny AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Eviny skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Eviny skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger. Eviny skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Eviny skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av Evinys kundeservice (https://energi.bkk.no/kundeservice).

Personvernombud

Volte AS har gjennom konsernet Eviny AS et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud@bkk.no
Dersom du mener at vi har gjort noe galt med dine personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet i Norge.

Personvernerklæring

Personvern og informasjonskapsler (“cookies”).

Volte bruker informasjonskapsler og noen ganger samler vi inn data om deg.

Tillit fra brukerne er viktig for oss. Volte AS er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet på denne tjenesten.

Om personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. Volte AS (org.nr. 922 675 163, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Informasjonskapsler (“cookies”)

På dette nettstedet bruker vi informasjonskapsler for å måle engasjement. Denne informasjonen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Informasjonskapsler, også kalt “cookies” er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned og lagres i nettleseren din sitt internminne og gjør at vi kan se hva brukere trykker på, hvordan de navigerer på nettsiden samt hvordan nettsiden presterer. Dette er data som er aggregert og anonymisert. Dette gjør vi slik at vi best mulig kan tilpasse innholdet på nettstedet til deg som bruker.
De fleste nettlesere er stilt inn til å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapslene ikke blir akseptert. Dette kan dog resultere i at nettsider ikke fungerer slik de skal.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettstedet. Data som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. Iht. Googles retningslinjer samles ved bruk av Google Analytics ikke inn personlig identifiserbar informasjon om deg som bruker. Dataen som samles, blir aggregert og lagret på Googles tjenere.

Informasjonskapsler fra Google Analytics starter med _ga, _gid og _gat.
Dersom du vil reservere deg mot at Google Analytics samler inn data om deg, kan du be om å bli ekskludert
på hei@volte.no

Lead Forensics

Vi benytter oss av optimaliseringsverktøyet Lead Forensics på våre nettsider for å studere trafikk og trender. Iht. Lead Forensic sine retningslinjer samles det kun inn informasjon om bedrifter som besøker nettstedet vårt, og ikke privatpersoner. Om du vil reservere deg mot at Lead Forensics samler inn data om din bedrift, kan du be om å bli ekskludert på hei@volte.no

Facebook & Instagram

Facebook Pixel er sporingskoden til Facebook som knytter Facebooks produkter (som Facebook, Instagram, Messenger og underliggende) sammen med nettsiden vår. Dette lar oss måle effektiviteten av annonsering og engasjement fra Facebooks produkter opp mot hvordan brukere samhandler med nettstedet.

Man kan bruke informasjonen til å:

Hva som lagres:
Hvilke annonser brukeren har sett på Facebook, hvilke sider brukeren har besøkt og hvilke hendelser brukere har utløst (sidevisninger, klikk, bestillinger, kontakt og lignende).

Dersom du ønsker å hindre Facebook i å spore deg, kan du endre på innstillingene dine på facebook-kontoen din.

Facebook informasjonskapsler starter med _fbp.

Vi behandler disse opplysningene basert på berettiget interesse med formål om å forbedre våre nettsider og kommunikasjon i sosiale medier.

LinkedIn

Sporingskoden til LinkedIn fungerer stort sett helt likt som Facebook sin sporingskode, og knytter engasjementet vårt på LinkedIn sammen med nettsiden.

Disse informasjonskapslene begynner på _li.

Sporingspiksler

Sporingspikslene på nettstedet benyttes til sporing av hendelser samt brukertilpasset markedsføring. De er ikke containerkoder, og sender ikke tilbake personlige opplysninger.

Google tag manager

Google tag manager er et verktøy som gjør det enklere for Volte å implementere, konfigurere og holde styr på sporingskoder fra tredjepartsløsninger som for eksempel Google Analytics eller Facebook Pixel.

Hva som lagres:
Utenom data som forekommer i standard http forespørsel logg, som slettes etter 14 dager, lagres det ingen annen data.
Google tag manager kan sees på som en trafikkbetjent som dirigerer trafikken, men som ikke husker nummerskilt på biler.

Andre cookies

Dersom du har klart å lide deg gjennom helt ned her ... Må du belønnes :)
Send en mail til hei@volte.no med “personvern-helt” i emnefeltet, skriv adressen din og få tilsendt en pakke safari-kjeks i posten.

Informasjon vi samler inn og hvorfor

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider, som for eksempel gjennom fakturaanalysen eller ved å bli kunde. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Fakturaanalysen

Gjennom fakturaanalysen innhenter Volte personopplysninger for å kunne utføre og levere analysen. Informasjonen vi får tilgang til er for eksempel:

Dette samler vi inn for å kunne analysere og fortelle deg hva du har betalt utover spotprisen.

I utgangspunktet lagres personopplysninger til analysen er gjennomført, sendt ut, lest og i en periode i etterkant som grunnlag for videre dialog dersom det er presedens.

Selve dataen, resultatet av analysen, blir anonymisert og inkludert i analyser, kartlegging og forskning, og beholdes så lenge det er formålstjenlig.
Data som lagres kan være, men ikke begrenset til:

Dersom du, som bruker, i tillegg samtykker til å motta ytterligere informasjon utover analyseresultatet(valgmulighet), blir du inkludert i elektroniske utsendelser med formål om å fremme Voltes markedsengasjement.

Andre skjemaer & lignende tiltak

Eksempler på skjemaer og lignende tiltak:

Formålet med informasjonen som innhentes:

Volte følger norsk lovgivning og vil aldri samle inn data uten et behandlingsgrunnlag. Volte vil aldri  selge din data til en tredjepart.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger

Informasjonen vi samler inn om deg når du bruker denne siden, lagres forsvarlig hos oss. Siden vi er sikker på at vi lagrer informasjonen trygt, forbeholder vi oss retten til å lagre informasjon i opptil 1 år. Dette er på grunnlag av berettiget interesse.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til Volte og av hvilke personopplysninger det er snakk om. For eksempel kan opplysninger om en kundes forbruk av energi ha annen lagringstid enn faktura informasjon.

Nyhetsbrev

I all elektronisk kommunikasjon som ikke er underlagt berettiget interesse, som for eksempel kundekommunikasjon, har du muligheten til å trekke tilbake samtykket når som helst via link i kommunikasjon eller ved å sende en mail hei@volte.no

Hvordan slette informasjonskapsler

De fleste nettleser er stilt inn til å godta informasjonskapsler, men kan slettes ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner også informasjonen om dette i “hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at dersom du begrenser tilgang til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og ytelsen på nettstedet.

Hvis du vil fjern informasjonskapsler fra nettleseren din, kan du bruke disse veiledningene:

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Google Chrome:


Firefox:

Dine rettigheter

Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter. Voltes behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og personvernforordningen. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene du har når vi behandler personopplysninger om deg:

Rett til innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger Eviny har lagret om deg. Dersom du er registrert i Evinys systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger

Dersom Volte AS gjennom Eviny AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Eviny skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Eviny skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger. Eviny skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Eviny skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av Evinys kundeservice (https://energi.bkk.no/kundeservice).

Personvernombud

Volte AS har gjennom konsernet Eviny AS et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud@bkk.no
Dersom du mener at vi har gjort noe galt med dine personopplysninger, kan du også klage til Datatilsynet i Norge.