Driften i Volte avvikles og kundeforhold flyttes over til Smart Energi

Driften i Volte avvikles og kundeforhold vil fra og med tidligst 1. juli overføres til Smart Energi i Yve-konsernet, en leverandør vi mener er pålitelig og i tråd med Voltes verdier. Vi har jobbet hardt for å sikre en enkel overgang for deg, og vi er sikre på at du vil bli godt ivaretatt hos Smart Energi.  

Kundeoverføringen skjer som følge av at Voltes eiere, Hafslund og Eviny, har tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften i Volte. Avviklingen av selskapet skyldes utfordringer knyttet til lønnsomhet i et stadig tøffere marked.

Transaksjonen er forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.