Innsikt

Hva er opprinnelsesgarantier for bedrifter?

Med denne løsningen gir du selskapet ditt et kvalitetsstempel.

Opprinnelsesgarantier er blant annet laget for å gi bedriftene informasjon om kilden til den elektriske energien de bruker. Bidraget deres går til å produsere mer fornybar energi. Illustrasjon: Volte

EU skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale region innen 2050. Som et ledd av dette, øker kravene til bærekraftrelatert rapportering for bedrifter.

Det skal investeres mer i fornybare energikilder og utslipp skal begrenses til et minimum. Dette gjør at bedrifter i større grad fremover må belage seg på å bevise at kraften de benytter seg av er fornybar.

En av de enkleste måtene å vise at bedriften benytter seg av fornybar energi på, er å anskaffe opprinnelsesgarantier.

En opprinnelsesgaranti utstedes fra et kraftverk som et bevis på at fornybar strøm har blitt produsert, og gjør at bedriften kan dokumentere at de reserverer fornybar kraftproduksjon tilsvarende deres forbruk. Ved å benytte opprinnelsesgarantier kan bedriften med andre ord velge å støtte drift og videre utvikling av grønn energi og få et sertifikat som beviser at de gjør det.

Ideen bak opprinnelsesgarantier er å stimulere bruk og investeringer i fornybare energikilder. Dette oppnås ved å gi forbrukere og selskaper muligheten til å velge å støtte energiproduksjon fra grønne kilder.

1

Vannkraft er et typisk eksempel på fornybar kraftproduksjon som muliggjør kjøp av opprinnelsesgarantier. Foto: Adobe Firefly AI

Hvorfor bør man ha opprinnelsesgarantier?

Ved å integrere opprinnelsesgarantier i energiforbruket, oppfordres bedriften til å ta aktivt del i å støtte en mer bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon. Samtidig blir rapportering på utslipp og forbruk enklere, noe som vil komme godt med etter hvert som kravene til bærekraftsrapportering øker.

Samtidig gir opprinnelsesgarantier bedriften en transparent og målbar måte å delta i overgangen til en grønnere energifremtid. Man får også "samvittigheten på det rene" med viten om at strømmen man benytter seg av er bærekraftig.

Hvor mye koster opprinnelsesgarantier?

Prisene for dette systemet varierer fra den ene strømleverandøren til den andre. Enkelte velger å skjule sine priser på opprinnelsesgarantier, en praksis som gjør at kunden ikke har kontroll på hva de faktisk betaler i påslag.

Volte har en av markedets laveste priser, historisk rundt 4 øre pr kWt. Denne prisen følger spotprisen fra Nord Pool. Enkelte strømleverandører fakturerer derimot hele 12 øre pr kWt, så vær varsom på at bedriften ikke overbetaler for opprinnelsesgarantier.

Inne på Volte spotpris kan du se hva utvalgte strømleverandører fakturerer. Husk at jo lavere pris, jo bedre.

2

Flere strømleverandører baker skjulte påslag inn i sine avtalevilkår. Det beste rådet er å unngå slike avtaler. Foto: Volte

Hvordan kjøper jeg opprinnelsesgarantier for min bedrift?

Å skaffe seg opprinnelsesgarantier er en enkel prosess som begynner med at du tar kontakt med oss.

Våre energirådgivere har langt fartstid i bransjen og vil kunne anbefale løsninger tilpasset nettopp deres bedrift.

Hvorfor bør jeg benytte Volte for opprinnelsesgarantier? 

Som kunde i Volte kan du være sikker på at du benytter deg av en bærekraftig leverandør. Vi kjøper kun inn strøm fra norske vannkraftverk.

I tillegg er Volte sertifisert med verdens mest anerkjente standard for miljøstyring: NS-EN ISO-14001:2015 "Sertifisering av ledelsessystem for miljø". Hvert år får vi en ekstern revisor til å sjekke om vi etterlever kravene i standarden, og vi sertifiserer oss for å sikre at vi jobber systematisk med miljøprestasjonen vår.

Miljøsertifiseringen er et kvalitetsstempel – både for Volte og for deg som kunde.

Interessert i opprinnelsesgarantier?

Skaff bedriften et bærekraftstempel. Våre rådgivere bistår deg i å finne riktig løsning, og prosessen tar bare noen minutter.

Fordi strøm skal være enkelt.