Nytt om VOLTE

Volte og Hafslund får millionstøtte for å lage løsninger som avlaster strømnettet

Enova har tildelt Volte og Hafslund ti millioner kroner for å utforske hvordan små og mellomstore bedrifter kan redusere strømutgifter og generere inntekter ved å frigjøre nettkapasitet og bidra til balanse i energisystemet.

Lyn ikon med myke kanter

Volte, her representert med daglig leder Simen Armond, har sammen med Enova fått 10 millioner kroner i støtte fra Enova. Foto: Volte

I fremtiden vil kraftbehovet være mye større enn det er i dag. I tillegg vil kraftsystemet være mer uregulerbart og værdrevet enn tidligere, ettersom mye av fossil kraftproduksjon i Europa skal erstattes med vindkraft og solenergi.

Behovet for fleksibilitet og andre løsninger som kan holde energisystemet i balanse vil derfor øke kraftig i årene som kommer.

– En overgang til et utslippsfri energisystem er i praksis ikke mulig uten store mengder av energilagring og forbruksfleksibilitet. Derfor er vi glade for at vi, sammen med Volte, har blitt tildelt støtte fra Enova til å lage løsninger som kan bidra til et mer robust energisystem, sier leder i Hafslund Flex, Danny Zaitsev.

Nå starter jakten etter bedrifter og boligselskaper som vil kutte strømutgifter

Arbeidet med å lage gode fleksibilitetsløsninger starter allerede nå i høst og første skritt er å starte innsiktsarbeidet.

– Løsningene våre skal være transparent, oversiktlige og tydelige. Kombinasjonen med Voltes teknologi og innsikt i markedet for små og mellomstore bedrifter samt Hafslund Vekst sin kompetanse, er en viktig brikke i vår satsing på forbruksfleksibilitet. Det vil være til det beste for både kundene og for stabiliteten i strømnettet, sier Kjartan Olsen, CTO i Volte.

CTO i Volte Kjartan Olsen, sammen med COO Stina Hope. Foto: Volte

Skal tilgjengeliggjøre fleksibilitetsmarkedet for alle

Målet er å realisere løsninger som aggregerer fleksibiliteten til lasteeiere med relativt lavt volum, og demonstrere at også små ressurseiere uten forkunnskaper kan bidra i fleksibilitetsmarkeder via en aggregator.

Konkret innebærer det at blant annet bedrifter som ønsker det lar Volte og Hafslund styre deres strømforbruk avhengig av kraftsystemets behov.

I dag er det først og fremst store aktører som deltar i Statnett sine reservemarkeder. Hafslund og Volte ønsker imidlertid å tilgjengeliggjøre fleksibilitetsmarkedet for alle, og ser et stort uutnyttet potensial for fleksibilitet også blant små og mellomstore forbrukere.

– Hafslund jobber systematisk med å utforske og realisere løsninger for fremtidens kraftsystem og bidra med balanse i kraftsystemet, både innen vannkraft, samt nye teknologier, for eksempel forbruksfleksibilitet, batterilagring, termisk lagring og hydrogen. Med dette samarbeidet med Volte skal vi finne ut hvordan vi gjør det enkelt for små og mellomstore bedrifter å bidra med fleksibilitet, sier Zaitsev.

Kontaktinformasjon

Kjartan Olsen, CTO i Volte, kjartan.olsen@volte.no, 992 79 027

Danny Zaitsev, leder i Hafslund Flex, danny.zaitsev@hafslund.no, 91990399

Marte Hortemo, kommunikasjonssjef konsern i Hafslund, marte.hortemo@hafslund.no, 99356242

Om Volte


Energiteknologiselskapet Volte ble etablert i 2019 for å utfordre tradisjonelle energiaktører i bedriftsmarkedet på teknologi og transparens. Selskapet bygger det nye toppmoderne energiknutepunktet for næringslivet i Norge ved å kombinere ledende teknologi med avansert dataanalyse og energistyring, for å gi nøyaktig innsikt. Med Voltes energiplattform kan bedrifter bruke mindre strøm på en smartere måte. Volte eies 50/50 av Hafslund og Eviny.

Om Hafslund

Hafslund er en av Europas største og Norges nest største produsent av fornybar kraft, og eier helt eller delvis mer enn 80 vannkraftverk i Norge. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg og vi leverer 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo. Hafslund har en klar vekststrategi for årene som kommer, og satser blant annet på havvind, landbasert vind, solenergi og løsninger som bidrar til smart grønn byutvikling. Selskapet eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og med det også Norges største nettselskap, Elvia.

Samarbeide med Volte?

Driver du også med spennende teknologi? La oss ta en prat. Skriv til oss på hei@volte.no