Pressemelding

Volte lanserer varslingstjeneste for å unngå effekttopper

I takt med stigende nettleiepriser lanserer Volte en varslingstjeneste som gir bedrifter og sameier muligheten til å unngå kostbare effekttopper i strømforbruket.

Lyn ikon med myke kanter

Volte Live, en ny tilnærming til energiovervåkning, gir øyeblikkelige varsler som gjør det enkelt for forbrukerne å kontrollere og optimalisere energiforbruket sitt.

Gir forbrukeren kontroll over effekttoppene

I vinterhalvåret øker energibehovet, som oftest grunnet større behov for oppvarming. Samtidig har nettleieselskapene økt prisene, noe som skaper en økt økonomisk belastning for bedrifter som streber etter å redusere kostnadene forbundet med strøm.

Effekttopper, perioder i løpet av måneden med høy samtidig strømforbruk, utgjør en betydelig del av denne belastningen. Nå finnes det derimot en måte å kontrollere dette på. 

Den nye varslingstjenesten gir forbrukeren beskjed på SMS og epost når man nærmer seg eller overskrider en anbefalt forbruksgrense.

– Volte Live gir forbrukere øyeblikkelig beskjed hvis strømforbruket nærmer seg, eller har overskredet en anbefalt grense basert på deres historiske forbruk. Dette muliggjør sanntidsovervåking, noe som gir kundene muligheten til å ta kontroll over sitt energiforbruk og ta skritt for å minimere kostnadene, sier Anders Helsem, Product Manager i Volte.

Utforsk Volte Live

Få varslinger på SMS og e-post når du nærmer deg en valgt forbruksgrense på strømmen.

Motvirker økte nettleiepriser og reduserer belastning i kraftnettet 

Volte Live gir forbrukerne muligheten til å redusere nettleieutgiftene sine samtidig som tjenesten kan bidra til økt kapasitet i kraftnettet ved å oppfordre til en utjevning av strømforbruk over hele døgnet.

– Det er viktig å gi forbrukerne kontroll over alle utgiftene sine, noe som har vært vanskelig med nettleien frem til nå. Varslingstjenesten gir ikke bare økonomiske fordeler gjennom å muliggjøre reduksjon av utgifter, men også miljøfordeler ved å oppfordre forbrukerne til å redusere belastningen i kraftnettet, sier Simen Armond, administrerende direktør i Volte. Han fortsetter: 

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle ny teknologi som hjelper konsumentene å ta bevisste valg for en mer bærekraftig energihverdag. Ved å bruke data og teknologi mer inn i energibransjen åpner vi for helt nye muligheter for forbrukerne i fremtiden.