Ladeintegrasjon fra Volte

Nå kan du integrere Volte med de mest populære ladeboksene; Easee og Zaptec.

Slik fungerer ladeintegrasjonen

Du kobler til Zaptec- eller Easee-laderne dine i Volte

Vi kobler ladeforbruket mot spotprisen når det lades

Du får enklere kostnadsfordeling med eksport av forbruk pr. lader

Alle selskaper, målere og ladere blir samlet på samme sted

Enklere kostnadsfordeling

Ladeintegrasjonen i Volte lar deg koble ladeforbruket for hver enkelt lader mot spotprisen i det øyeblikket det lades. På denne måten får du full kontroll på forbruk pr. lader, og du slipper å bruke timesvis i Excel for å beregne kostnaden.

NB! Hvis laderen deres har flere brukere, får man per nå ikke fordelt kostnadene pr. bruker.

Hvem passer ladeintegrasjonen for?

Ladeintegrasjonen passer for alle borettslag, sameier og organisasjoner som vil ha bedre oversikt over ladeforbruket.

Eier ladeanlegg

Dersom dere eier ladeanlegget selv er Voltes ladeintegrasjon midt i blinken. Nå får dere et nøyaktig fakturagrunnlag og kan være sikker på at fordelingen er rettferdig.

Leier ladeanlegg

Dersom dere leier ladeanlegget, f.eks. gjennom et ladeselskap, kan dere fortsatt bruke Voltes ladeintegrasjon. Nå har dere full kontroll på forbruk og kostnad.

Kom i gang

Ladeintegrasjonen er gratis, men forutsetter at du er kunde i Volte.

Eller ta en liten prat først?

Hvilke(n) type ladere har dere?
Takk!
Vi tar kontakt så snart vi kan!
Oops! noe gikk gale!

Veien videre

I denne versjonen av ladeintegrasjonen har vi fokusert på å få ladedata inn i Volte. Fremover videreutvikler vi integrasjonen sammen med kundene våre og vil fokusere på flere ting for å gjøre det enda enklere å håndtere ladeforbruket. Nå jobber vi med:

Automatisert kostnadssplitting

Kostnadsfordeling per bruker

Samarbeid med flere ladeleverandører

Har du innspill eller andre tilbakemeldinger vil vi veldig gjerne høre fra deg på hei@volte.no!