Innsikt

Effekttopper og hvorfor de bør unngås

Nå som nettleien øker i pris kan det være store beløp å spare på å forstå hva effekttopper er og hvordan man styrer klar av dem.

Aller først, la oss ta for oss nettleien. Dette er noe alle må betale for å frakte strøm fra kraftprodusenter til bedrifter og husholdninger via strømnettet i Norge. Nettleien omfatter drift, vedlikehold, utbygging av nye kraftledninger og statlige avgifter. I Norge er det primært Elvia, BKK Nett og Glittre som administrerer nettleien i de forskjellige landsdelene.

Når vi snakker om effekt, så er dette en måling på hvor mye strøm du bruker samtidig. Effekt oppgis i watt eller kilowatt (tusen watt). Hvis du skrur på en varmeovn på 1000 watt så har du 1000 watt i effektforbruk. Skrur du på to ovner har du 2000 watt i effektforbruk, og så videre.

1

Effekttopper er én eller flere timer i løpet av en måned hvor strømforbruket ditt er uvanlig høyt. Tenk deg at du har totalt fem varmeovner og slår på alle sammen samtidig i én time fra klokken 12:00 den 1. oktober. Dette skaper en effekttopp hvor strømforbruket ditt er på sitt høyeste. Og, som vi nå skal se, gjenspeiles denne effekttoppen på nettleien din.

Når nettleieselskapet beregner din månedlige nettleie (og du bruker mindre enn 100 000 kWt i måneden) tar de utgangspunkt i de tre timene i måneden når strømforbruket ditt var på sitt høyeste. Om du bruker mer enn 100 000 kWt i måneden, tar nettleieselskapet utgangspunkt i den ene timen du bruker mest strøm.

Dette betyr at selv om du har et lavt strømforbruk resten av måneden, så kan du ende opp med å betale en høyere nettleie på grunn av effekttoppene som oppstod da du skrudde på alle ovnene dine samtidig.

2

Nettleien er nemlig trinnbasert. Som du ser i denne tabellen kan du potensielt gå ned ett eller to trinn på nettleieskalaen ved å redusere effektforbruket ditt og jevne ut strømforbruket. Så, i stedet for å slå på alle varmeovnene samtidig (effekttopp) og ende opp på trinn 5, lønner det seg å jevne ut bruken av elektriske apparater slik at du kanskje heller havner på trinn 4.

Det finnes flere måter man kan bli mer bevisst på strømforbruket på, men den aller mest effektive er å motta varslinger når forbruket er i ferd med å overstige en viss grense og dermed skape en effekttopp. Der kan vi hjelpe deg. 

Volte Live er en praktisk enhet som installeres på strømmåleren din, og den kan sende varsler via SMS og e-post når strømforbruket er i ferd med å overstige en grense. Dette gir deg full kontroll over strømforbruket ditt og hjelper deg unngå kostbare effekttopper ved at du kan ta umiddelbare grep.

Utforsk Volte Live

Få varslinger på SMS og e-post når du nærmer deg en valgt forbruksgrense på strømmen.

Fordi strøm skal være enkelt.