Innsikt

Nettleien på 1-2-3

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien – til og med i tilfeller der strømprisen er lav og bedriften har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor.

Variabelt ledd

Variabel kostnad beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt, altså en kostnad per kilowattime du bruker.

Effektledd

En tilleggskostnad for dem som har installert sikringer over en viss størrelse. Denne kostnaden baseres på den timen i måneden med høyest effektforbruk. Dette betyr at den timen med høyest energiforbruk setter prisen for hele måneden.

1

Fastledd

Det faste beløpet du betaler for å få tilgang til strømnettet. Fastleddet brukes, sammen med effektleddet, for å dekke kostnader knyttet til drift av strømnettet.

Statlige avgifter

Inkluderer forbruksavgift, mva., avgift til støtteordningen ENOVA og el-avgift. Statlige avgifter er ikke egentlig en del av nettleien, men må faktureres sammen med nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler er statlige avgifter.

2

Hva kan du gjøre for å redusere nettleien?

1. Kontroller at du ikke har installert større sikringer enn nødvendig. Dette for å ikke aktivere effektleddet i nettleien, som ofte aktiveres på sikringer større enn 125 ampere ved 230 volt og/eller over 80 ampere ved 400 volt.

2. Undersøk muligheter knyttet til smart energistyring for å redusere energiforbruket. Hver eneste kilowattime koster, og smart styring kan spare deg for kostbare effekttopper.

3. Få et bevisst forhold til effekttoppene gjennom analyse av effektforbruket.

Gratis fakturaanalyse⚡️

9 av 10 bedrifter som kontakter oss finner ut at de betaler for mye på strømregningen. Gjelder det dere også?

Fordi strøm skal være enkelt.