Innsikt

Hvordan strømmarkedet fungerer

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Strømmen produseres

I Norge produseres all kraft i hovedsak fra vannkraftverk. I fjor ble det produsert ca. 138TWh i året fra ca. 1680 vannkraftverk. Nedbør fyller vannkraftmagasinene våre, både gjennom regn og snøsmelting. Dette vannet føres så gjennom vannkraftverk og får kraftige turbiner til å spinne rundt.

Slik produserer turbinene elektrisitet.

1

Nettselskapene transporterer den

Strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes i det den produseres. Det norske strømnettet har som oppgave å koble forbruk til produksjonskildene. Gjennom store installasjoner fraktes strømmen gjennom ulike nivå slik at den kan benyttes av forbrukere. Det er kritisk at strømnettet alltid er operativt. Siden kablene har begrenset overføringskapasitet er man derfor nødt til å passe på at det ikke oppstår flaskehalser om f.eks forbrukere krever mer strøm enn man kan transportere.

Strømmen selges på kraftbørsen

Samtidig som at strømmen produseres og overføres blir den lagt ut for salg på kraftbørsen Nord Pool. Dagen i forveien må produsenter av strøm melde inn sitt tilbud for hver time og forbrukere av strøm melde inn sitt forbruk for hver time for neste dag. Krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel for hver time utgjør timeprisen, også kjent som Spotprisen. Siden strømnettet er ulikt bygget ut med forskjellige kapasitet, så er det norske markedet delt opp i fem deler, med fem forskjellige priser. Derfor kan spotprisen variere mellom områdene.

Spotprisen er lik for alle, uavhengig av strømleverandør.

2

Strømselskapene slåss om å selge til deg

Strømselskaper kjøper inn strøm og selger den videre til forbrukere. Siden produktet de videreselger er helt likt (strøm er bare elektroner) så prøver de kontinuerlig å slåss om pris, avtalevilkår eller tilby deg tjenester som kan pakkes inn i en strømavtale som f.eks mobilabonnement og forsikring.

Du bruker strømmen

Du vil bare at ting skal funke når stikkontakten er plugget i. Strømmen du får er den samme, uansett hvem den selges av eller hvor den produseres fra. Månedlig får du en faktura der du betaler for strømmen du har brukt (strømprisen) og kostnaden med å få den transportert til deg (nettleie).

Gratis fakturaanalyse⚡️

9 av 10 bedrifter som kontakter oss finner ut at de betaler for mye på strømregningen. Gjelder det dere også?

Fordi strøm skal være enkelt.