Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert
31/3/2021
av
Simen

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Hvordan strømmarkedet fungerer

Foto:

Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert

31/3/2021

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Takk! Vi gir deg beskjed når vi starter neste testrunde
Ops! Noe gikk galt.

Hvordan strømmarkedet fungerer

Bli med på endringen

Les mer om Voltes avtaler

Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert
31/3/21
av
Simen

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Strømmen produseres

I Norge produseres all kraft i hovedsak fra vannkraftverk. I fjor ble det produsert ca. 138TWh i året fra ca. 1680 vannkraftverk. Nedbør fyller vannkraftmagasinene våre, både gjennom regn og snøsmelting. Dette vannet føres så gjennom vannkraftverk og får kraftige turbiner til å spinne rundt. Slik produserer turbinene elektrisitet.

Nettselskapene transporterer den

Strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes i det den produseres. Det norske strømnettet har som oppgave å koble forbruk til produksjonskildene. Gjennom store installasjoner fraktes strømmen gjennom ulike nivå slik at den kan benyttes av forbrukere. Det er kritisk at strømnettet alltid er operativt. Siden kablene har begrenset overføringskapasitet er man derfor nødt til å passe på at det ikke oppstår flaskehalser om f.eks forbrukere krever mer strøm enn man kan transportere.

Strømmen selges på kraftbørsen

Samtidig som at strømmen produseres og overføres blir den lagt ut for salg på kraftbørsen Nord Pool. Dagen i forveien må produsenter av strøm melde inn sitt tilbud for hver time og forbrukere av strøm melde inn sitt forbruk for hver time for neste dag. Krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel for hver time utgjør timeprisen, også kjent som Spotprisen.

Siden strømnettet er ulikt bygget ut med forskjellige kapasitet, så er det norske markedet delt opp i fem deler, med fem forskjellige priser. Derfor kan spotprisen variere mellom områdene.

Spotprisen er lik for alle, uavhengig av strømleverandør.

Strømselskapene slåss om å selge til deg

Strømselskaper kjøper inn strøm og selger den videre til forbrukere. Siden produktet de videreselger er helt likt (strøm er bare elektroner) så prøver de kontinuerlig å slåss om pris, avtalevilkår eller tilby deg tjenester som kan pakkes inn i en strømavtale som f.eks mobilabonnement og forsikring.

Du bruker strømmen

Du vil bare at ting skal funke når stikkontakten er plugget i. Strømmen du får er den samme, uansett hvem den selges av eller hvor den produseres fra.

Månedlig får du en faktura der du betaler for strømmen du har brukt (strømprisen) og kostnaden med å få den transportert til deg (nettleie).

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert
31/3/21
av
Simen

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Strømmen produseres

I Norge produseres all kraft i hovedsak fra vannkraftverk. I fjor ble det produsert ca. 138TWh i året fra ca. 1680 vannkraftverk. Nedbør fyller vannkraftmagasinene våre, både gjennom regn og snøsmelting. Dette vannet føres så gjennom vannkraftverk og får kraftige turbiner til å spinne rundt. Slik produserer turbinene elektrisitet.

Nettselskapene transporterer den

Strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes i det den produseres. Det norske strømnettet har som oppgave å koble forbruk til produksjonskildene. Gjennom store installasjoner fraktes strømmen gjennom ulike nivå slik at den kan benyttes av forbrukere. Det er kritisk at strømnettet alltid er operativt. Siden kablene har begrenset overføringskapasitet er man derfor nødt til å passe på at det ikke oppstår flaskehalser om f.eks forbrukere krever mer strøm enn man kan transportere.

Strømmen selges på kraftbørsen

Samtidig som at strømmen produseres og overføres blir den lagt ut for salg på kraftbørsen Nord Pool. Dagen i forveien må produsenter av strøm melde inn sitt tilbud for hver time og forbrukere av strøm melde inn sitt forbruk for hver time for neste dag. Krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel for hver time utgjør timeprisen, også kjent som Spotprisen.

Siden strømnettet er ulikt bygget ut med forskjellige kapasitet, så er det norske markedet delt opp i fem deler, med fem forskjellige priser. Derfor kan spotprisen variere mellom områdene.

Spotprisen er lik for alle, uavhengig av strømleverandør.

Strømselskapene slåss om å selge til deg

Strømselskaper kjøper inn strøm og selger den videre til forbrukere. Siden produktet de videreselger er helt likt (strøm er bare elektroner) så prøver de kontinuerlig å slåss om pris, avtalevilkår eller tilby deg tjenester som kan pakkes inn i en strømavtale som f.eks mobilabonnement og forsikring.

Du bruker strømmen

Du vil bare at ting skal funke når stikkontakten er plugget i. Strømmen du får er den samme, uansett hvem den selges av eller hvor den produseres fra.

Månedlig får du en faktura der du betaler for strømmen du har brukt (strømprisen) og kostnaden med å få den transportert til deg (nettleie).

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert
31/3/21
av
Simen

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Strømmen produseres

I Norge produseres all kraft i hovedsak fra vannkraftverk. I fjor ble det produsert ca. 138TWh i året fra ca. 1680 vannkraftverk. Nedbør fyller vannkraftmagasinene våre, både gjennom regn og snøsmelting. Dette vannet føres så gjennom vannkraftverk og får kraftige turbiner til å spinne rundt. Slik produserer turbinene elektrisitet.

Nettselskapene transporterer den

Strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes i det den produseres. Det norske strømnettet har som oppgave å koble forbruk til produksjonskildene. Gjennom store installasjoner fraktes strømmen gjennom ulike nivå slik at den kan benyttes av forbrukere. Det er kritisk at strømnettet alltid er operativt. Siden kablene har begrenset overføringskapasitet er man derfor nødt til å passe på at det ikke oppstår flaskehalser om f.eks forbrukere krever mer strøm enn man kan transportere.

Strømmen selges på kraftbørsen

Samtidig som at strømmen produseres og overføres blir den lagt ut for salg på kraftbørsen Nord Pool. Dagen i forveien må produsenter av strøm melde inn sitt tilbud for hver time og forbrukere av strøm melde inn sitt forbruk for hver time for neste dag. Krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel for hver time utgjør timeprisen, også kjent som Spotprisen.

Siden strømnettet er ulikt bygget ut med forskjellige kapasitet, så er det norske markedet delt opp i fem deler, med fem forskjellige priser. Derfor kan spotprisen variere mellom områdene.

Spotprisen er lik for alle, uavhengig av strømleverandør.

Strømselskapene slåss om å selge til deg

Strømselskaper kjøper inn strøm og selger den videre til forbrukere. Siden produktet de videreselger er helt likt (strøm er bare elektroner) så prøver de kontinuerlig å slåss om pris, avtalevilkår eller tilby deg tjenester som kan pakkes inn i en strømavtale som f.eks mobilabonnement og forsikring.

Du bruker strømmen

Du vil bare at ting skal funke når stikkontakten er plugget i. Strømmen du får er den samme, uansett hvem den selges av eller hvor den produseres fra.

Månedlig får du en faktura der du betaler for strømmen du har brukt (strømprisen) og kostnaden med å få den transportert til deg (nettleie).

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hvordan strømmarkedet fungerer

Publisert
31/3/21
av
Simen

Verdikjeden i det norske strømmarkedet består av ulike aktører. Som sluttbruker er det ikke nødvendig å vite detaljene i hvert ledd, men viktig å vite hvordan det henger sammen.

Strømmen produseres

I Norge produseres all kraft i hovedsak fra vannkraftverk. I fjor ble det produsert ca. 138TWh i året fra ca. 1680 vannkraftverk. Nedbør fyller vannkraftmagasinene våre, både gjennom regn og snøsmelting. Dette vannet føres så gjennom vannkraftverk og får kraftige turbiner til å spinne rundt. Slik produserer turbinene elektrisitet.

Nettselskapene transporterer den

Strøm kan ikke lagres og må derfor forbrukes i det den produseres. Det norske strømnettet har som oppgave å koble forbruk til produksjonskildene. Gjennom store installasjoner fraktes strømmen gjennom ulike nivå slik at den kan benyttes av forbrukere. Det er kritisk at strømnettet alltid er operativt. Siden kablene har begrenset overføringskapasitet er man derfor nødt til å passe på at det ikke oppstår flaskehalser om f.eks forbrukere krever mer strøm enn man kan transportere.

Strømmen selges på kraftbørsen

Samtidig som at strømmen produseres og overføres blir den lagt ut for salg på kraftbørsen Nord Pool. Dagen i forveien må produsenter av strøm melde inn sitt tilbud for hver time og forbrukere av strøm melde inn sitt forbruk for hver time for neste dag. Krysningspunktet mellom tilbud og etterspørsel for hver time utgjør timeprisen, også kjent som Spotprisen.

Siden strømnettet er ulikt bygget ut med forskjellige kapasitet, så er det norske markedet delt opp i fem deler, med fem forskjellige priser. Derfor kan spotprisen variere mellom områdene.

Spotprisen er lik for alle, uavhengig av strømleverandør.

Strømselskapene slåss om å selge til deg

Strømselskaper kjøper inn strøm og selger den videre til forbrukere. Siden produktet de videreselger er helt likt (strøm er bare elektroner) så prøver de kontinuerlig å slåss om pris, avtalevilkår eller tilby deg tjenester som kan pakkes inn i en strømavtale som f.eks mobilabonnement og forsikring.

Du bruker strømmen

Du vil bare at ting skal funke når stikkontakten er plugget i. Strømmen du får er den samme, uansett hvem den selges av eller hvor den produseres fra.

Månedlig får du en faktura der du betaler for strømmen du har brukt (strømprisen) og kostnaden med å få den transportert til deg (nettleie).

Bytte til Volte?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger – uten at du skal betale mer for det.