Nettleien på 1-2-3

Publisert
7/4/2021
av
Simen

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien. Til og med i tilfeller der strømprisen er lav og du har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor:

Foto:

Nettleien på 1-2-3

Publisert
7/4/21
av
Simen

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien. Til og med i tilfeller der strømprisen er lav og du har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor:

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
jjjll

Variabel kostnad

Variabel kostnad beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Altså en kostnad per kilowattime du bruker

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Effektledd

En tilleggskostnad for de som har installert sikringer over en viss størrelse. Denne kostnaden baseres på den timen i måneden med høyest effektforbruk. Dette betyr at den timen med høyest energiforbruk setter prisen for hele måneden.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Fastledd

Det faste beløpet du betaler for å få tilgang til strømnettet. Dette er for å dekke kostnader knyttet til drift av strømnettet.

Bilder på rad (nr 4)

Statlige Avgifter

Inkluderer forbruksavgift, MVA, avgift til støtteordningen ENOVA og el-avgift. Statlige avgifter er ikke egentlig en del av nettleien, men må faktureres sammen med nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler er statlige avgifter.

Bilder på rad (nr 4)

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

 1. Kontroller at du ikke har installert høyere sikringer enn nødvendig. Dette for å ikke aktivere effektleddet i nettleien, som ofte aktiveres på sikringer større enn 125 ampere ved 230 volt og/eller over 80 ampere ved 400 volt.
 2. Undersøk muligheter knyttet til smart energistyring for å redusere energiforbruket. Hver eneste kilowattime koster, og smart styring kan spare deg for kostbare effekttopper.
 3. Få et bevist forhold til effekttoppene gjennom analyse av effektforbruket.

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Nettleien på 1-2-3

Publisert
7/4/21
av
Simen

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien. Til og med i tilfeller der strømprisen er lav og du har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor:

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
eksempeltekst

Variabel kostnad

Variabel kostnad beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Altså en kostnad per kilowattime du bruker

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Effektledd

En tilleggskostnad for de som har installert sikringer over en viss størrelse. Denne kostnaden baseres på den timen i måneden med høyest effektforbruk. Dette betyr at den timen med høyest energiforbruk setter prisen for hele måneden.

Bilder på rad (nr 3)

Fastledd

Det faste beløpet du betaler for å få tilgang til strømnettet. Dette er for å dekke kostnader knyttet til drift av strømnettet.

Bilder på rad (nr 4)

Statlige Avgifter

Inkluderer forbruksavgift, MVA, avgift til støtteordningen ENOVA og el-avgift. Statlige avgifter er ikke egentlig en del av nettleien, men må faktureres sammen med nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler er statlige avgifter.

Bilder på rad (nr 4)

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

 1. Kontroller at du ikke har installert høyere sikringer enn nødvendig. Dette for å ikke aktivere effektleddet i nettleien, som ofte aktiveres på sikringer større enn 125 ampere ved 230 volt og/eller over 80 ampere ved 400 volt.
 2. Undersøk muligheter knyttet til smart energistyring for å redusere energiforbruket. Hver eneste kilowattime koster, og smart styring kan spare deg for kostbare effekttopper.
 3. Få et bevist forhold til effekttoppene gjennom analyse av effektforbruket.

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Nettleien på 1-2-3

Publisert
7/4/21
av
Simen

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien. Til og med i tilfeller der strømprisen er lav og du har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor:

Nettleien består av fire deler:

Variabel kostnad

Variabel kostnad beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Altså en kostnad per kilowattime du bruker

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Effektledd

En tilleggskostnad for de som har installert sikringer over en viss størrelse. Denne kostnaden baseres på den timen i måneden med høyest effektforbruk. Dette betyr at den timen med høyest energiforbruk setter prisen for hele måneden.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Fastledd

Det faste beløpet du betaler for å få tilgang til strømnettet. Dette er for å dekke kostnader knyttet til drift av strømnettet.

Bilder på rad (nr 4)

Statlige Avgifter

Inkluderer forbruksavgift, MVA, avgift til støtteordningen ENOVA og el-avgift. Statlige avgifter er ikke egentlig en del av nettleien, men må faktureres sammen med nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler er statlige avgifter.

Bilder på rad (nr 4)

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

 1. Kontroller at du ikke har installert høyere sikringer enn nødvendig. Dette for å ikke aktivere effektleddet i nettleien, som ofte aktiveres på sikringer større enn 125 ampere ved 230 volt og/eller over 80 ampere ved 400 volt.
 2. Undersøk muligheter knyttet til smart energistyring for å redusere energiforbruket. Hver eneste kilowattime koster, og smart styring kan spare deg for kostbare effekttopper.
 3. Få et bevist forhold til effekttoppene gjennom analyse av effektforbruket.

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Nettleien på 1-2-3

Publisert
7/4/21
av
Simen

Strømregningen din kan bli høy på grunn av nettleien. Til og med i tilfeller der strømprisen er lav og du har et lavt forbruk. La oss se nærmere på hvorfor:

Nettleien består av fire ledd:

Variabel kostnad

Variabel kostnad beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Altså en kostnad per kilowattime du bruker

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Effektledd

En tilleggskostnad for de som har installert sikringer over en viss størrelse. Denne kostnaden baseres på den timen i måneden med høyest effektforbruk. Dette betyr at den timen med høyest energiforbruk setter prisen for hele måneden.

Overskrift 3

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Fastledd

Det faste beløpet du betaler for å få tilgang til strømnettet. Dette er for å dekke kostnader knyttet til drift av strømnettet.

Bilder på rad (nr 4)

Statlige Avgifter

Inkluderer forbruksavgift, MVA, avgift til støtteordningen ENOVA og el-avgift. Statlige avgifter er ikke egentlig en del av nettleien, men må faktureres sammen med nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler er statlige avgifter.

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

 1. Kontroller at du ikke har installert høyere sikringer enn nødvendig. Dette for å ikke aktivere effektleddet i nettleien, som ofte aktiveres på sikringer større enn 125 ampere ved 230 volt og/eller over 80 ampere ved 400 volt.
 2. Undersøk muligheter knyttet til smart energistyring for å redusere energiforbruket. Hver eneste kilowattime koster, og smart styring kan spare deg for kostbare effekttopper.
 3. Få et bevist forhold til effekttoppene gjennom analyse av effektforbruket.

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>