Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/2021
av
Morten

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

I rapporten kartla man kunnskapen om strømpriser hos forbrukere og fant blant annet at:

  • Kun 1 av 4 vet hva de selv betaler for strømmen.
  • Bare 1 av 10 vet hva markedsprisen er.
  • 72 prosent av de med spotpris vet ikke hva de betaler i påslag for strømmen.


Denne rapporten har senere ledet til store nyhetsoppslag og debatter med anklager om skjulte kostnader og prisjuks, samt krav om tilbakebetalinger til kunder grunnet "ulovlig prisøkning".

Debatten pågår fremdeles og store endringer er varslet: Men bare i privatmarkedet!


Hva med bedriftene, borettslagene, sameiene, foreningene og idrettslagene?

Samtidig som debatten pågikk i forbrukermarkedet jobbet vi i Volte med å teste vårt konsept: en ukomplisert strømtjeneste for bedriftsmarkedet. Her så vi at kunnskapen om strøm var minst like lav blant organisasjoner som blant forbrukere. Skulle man forenkle noe her måtte man begynne med å dekke behovet for økt gjennomsiktighet i markedet og vise hva man faktisk betaler for strømmen

Vi utviklet derfor et analyseverktøy som løser nettopp det. Basert på en strømfaktura kunne vårt kraftige verktøy enkelt vise hva organisasjoner faktisk betalte per enhet strøm brukt (kWt). Plutselig kunne man faktisk sammenligne strømpriser og ta bedre beslutninger.

Vårt analyseverktøy


Ved å tilgjengeliggjøre verktøyet for alle, ble vi det første strømselskapet i Norge som både kunne vurdere og sammenligne strømpriser. Helt gratis og uforpliktende kan nå alle se hvor mye man betaler ekstra til strømleverandøren sin,  hvor mye man ville spart med en bedre avtale, og hvordan man ligger an i forhold til snittet.

På kort tid har fakturaanalysen blitt brukt over 400 ganger. Her deler vi noe av innsikten vi har fått.


Det står enda verre til i bedriftsmarkedet enn i forbrukermarkedet

Ved å bryte ned strømfakturaer med hensyn til forbruk og historiske spotpriser kunne vi se hva de tradisjonelle strømselskapene tok av påslag.

  • Gjennomsnittlig påslag fra leverandører var på over utrolige 20 øre per kWt
  • De aller beste avtalene var stordriftsavtaler som var på nivå med de beste avtalene i forbrukermarkedet
  • Samtlige bedrifter var ikke klar over at påslagene sine var så høye
Strømselskapers påslag utover spotpris, basert på statistikk fra 144 fakturaer analysert via volte.no


Med høyt forbruk kommer store besparelsesmuligheter

I motsetning til husholdninger varierer forbruket til bedrifter og borettslag i mye større grad. Derfor vil et dyrt påslag i øre/kWt utgjøre store summer når forbruket er høyt.

  • Det er store variasjoner i hva samme type bedrifter betaler for samme mengde strøm.
  • I noen tilfeller ville en bedrift spart flere hundre tusen kroner i året ved å velge en enklere avtale.
  • Flere borettslag og sameier har avtaler med svært høye påslag, til tross for at de er nært tilknyttet forbrukermarkedet.


Foto:
Steve Johnson

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
jjjll

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
eksempeltekst

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Nettleien består av fire deler:

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Nettleien består av fire ledd:

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Overskrift 3

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>