10 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/2021
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilke metoder som benyttes for å produsere de. I Norge omsettes produsert strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskap strømmen, time for time, og selger den videre til sluttbrukere. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, i følge Forbrukerrådet.

Det oversette segmentet

Mens debatten raser i forbrukermarkedet, så finnes tilsvarende problemer i bedriftsmarkedet. Dessverre er disse i stor grad oversett. Vi i Volte deler her våre refleksjoner rundt hva vi mener er unødvendig komplisert med bedriftsmarkedet.

Strømavtaler som inngås i bedriftsmarkedet er mellom profesjonelle parter. Dette gjør at avtalevilkårene ikke er utsatt for samme tilsyn som i forbrukermarkedet. Der Forbrukerrådet beskytter privatpersoner, så har ikke bedrifter, boligselskap og andre organisasjoner noen som passer på at deres avtaler er gode. Konsekvensene av dette er at flere av avtalene som strømselskapene har blitt tvunget til å endre i privatmarkedet fremdeles florerer i bedriftsmarkedet.

Etter å ha hjulpet flere bedrifter med å "ukomplisere" avtalene sine, oppsummerer vi noen av våre vanligste funn her:


Uklare navn og priser

  • Avtaler som inneholder ordet "spot" eller betegnes som "spotpris", men som i realiteten er innkjøpspris, altså spotpris + strømselskapets kostnader knyttet til innkjøp.
  • Priser som oppgis uten elsertifikater. Her bli en ekstra sum lagt til per kWt.
  • "Pristak-avtaler" er gunstig når spotprisen er over sikringsgrensen, men i all tid strømprisen befinner seg under grensen betaler bedrifter som har denne type avtaler et svært høyt påslag.


Lange og løpende bindingstider

  • Bedrifter som inngår strømavtaler bør være oppmerksom på hvilken bindingstid de inngår i avtalen sin. Vi har hjulpet bedrifter som har både 1 år, men også opp til 3-års bindingstid. Flere aktører i dag, inkludert Volte, tilbyr avtaler uten bindingstid.
  • Løpende bindingstid vil si at fra dagen man sier opp avtalen så trer en bindingstid på en gitt periode i kraft. Dette betyr at man kan bli bundet til avtalen man ønsker å skifte, med mindre man betaler bruddgebyr dersom avtalen inneholder dette.


Administrasjonsgebyr og ekstra-tjenester per måler

  • Bedriftsmarkedet skiller seg ut fra forbrukermarkedet ved at en bedrift ofte kan ha flere strømmålere som står registrert på organisasjonen. Her bør bedrifter passe på at de ikke blir belastet for de samme administrasjonsgebyrene og ekstratjenestene per måler.
  • På strømfakturaene finner man også tilgangskostnader per måler, enten til mine sider, apper eller rapporteringstjenester. Dette er kostnader som kan utgjøre mange tusen kroner i året hvis de faktureres per måler.


Så hva mener vi bør skje innen strømtjenester for bedriftsmarkedet?

  • Det viktigste å få etablert er et felles prisformat slik at det er lettere for bedrifter å sammenligne strømavtaler og ta riktige beslutninger. Det er i dag store forskjeller mellom hva bedrifter betaler for likt strømforbruk. Dette utgjør både unødvendige og betydelige summer som en bedrift ikke skal trenger å belastes for.
  • Alle avtaler bør være løpende for å promotere konkurranse og innovasjon i markedet. Avtaler med løpende bindingstid bør ikke eksistere i et moderne strømmarked.
  • Ingen fastledd, gebyrer eller ekstratjenester skal belastes per målepunkt. En bedrift, en faktura og én tilgang.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

Foto:
Steve Johnson

10 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilke metoder som benyttes for å produsere de. I Norge omsettes produsert strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskap strømmen, time for time, og selger den videre til sluttbrukere. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, i følge Forbrukerrådet.

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
jjjll

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

10 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilke metoder som benyttes for å produsere de. I Norge omsettes produsert strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskap strømmen, time for time, og selger den videre til sluttbrukere. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, i følge Forbrukerrådet.

Overskrift

Alt innhold i denne blokken kan fjernes

Her kan du skrive en forklaring til bildet
eksempeltekst

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

10 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilke metoder som benyttes for å produsere de. I Norge omsettes produsert strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskap strømmen, time for time, og selger den videre til sluttbrukere. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, i følge Forbrukerrådet.

Nettleien består av fire deler:

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Bilder på rad (nr 3)

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Bilder på rad (nr 4)

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

10 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilke metoder som benyttes for å produsere de. I Norge omsettes produsert strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskap strømmen, time for time, og selger den videre til sluttbrukere. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, i følge Forbrukerrådet.

Nettleien består av fire ledd:

Alt innhold i disse blokkene kan fjernes

Kontroller at du ikke har installert en større sikring enn hva du behøver slik at effektleddet i nettleien aktiveres.

Du har mange dingser som krever høy effekt. Hver eneste kW du bruker koster. Smart styring og drift kan spare deg for dyre effekttopper.
Få et bevisst forhold til effekttoppene dine gjennom analyse av effektforbruket ditt. Dette vil hjelpe deg med å kartlegge hvilke perioder som er dyre.

Overskrift 3

test
Hei

Her kan du skrive en forklaring til bildet
Denne teksten kan fjernes

Bilder på rad (nr 4)

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Hva kan jeg gjøre for å redusere nettleien min?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>