Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert
15/6/2022
av
Morten og Henrikke

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Foto:

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert

15/6/2022

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

Takk! Vi gir deg beskjed når vi starter neste testrunde
Ops! Noe gikk galt.

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen påvirkes av hvor mye, hvordan og når dere bruker strøm, men det kan være vanskelig å holde tungen beint i munnen. For å hjelpe dere å identifisere forbedringsområder på strømforbruket har vi laget en skala vi kaller Volte score!

En ny måte å holde oversikt på

Volte score er en enkel måte å holde et øye med hvor bra dere bruker strømmen ut i fra deres forutsetninger. Hvert målepunkt oppnår en Volte score på maks 6, som skal hjelpe med å identifisere forbedringspotensiale, få bedre oversikt og økt forutsigbarhet.

Volte score blir kort forklart beregnet utifra hvor mye strøm dere bruker når spotprisen er høy og hvor stor variasjon dere har i strømbruken. Unngår dere å bruke strøm når det er dyrt og unngår å ha høye forbrukstopper så får dere både en bedre score og sparer penger! 

Dykke ned i detaljene? Volte score beregnes ut fra to komponenter:

1. Hvor mye strøm bruker dere i dyre timer?

  • Vi deler den gjennomsnittlige spotprisen dere har oppnådd en valgt dato på den gjennomsnittlige spotprisen samme dag, basert på et flatt forbruk. Unngår du de dyreste timene vil dette tallet være lavt, og scoren blir høyere. Dersom dere bruker mesteparten av strømmen når det er rimeligst, kan man si dere slår snittspotprisen – det er jo motiverende i seg selv.

2. Hvor ujevnt effektforbruk har dere i løpet av døgnet og måneden?

  • Her tar vi gjennomsnittlig effektforbruk og deler på effekttoppen deres. En høy forskjell på effekttoppen din og ditt gjennomsnittlige effekttforbruk indikerer at du kunne utnyttet nettleien bedre ved å spre forbruket mer utover. Les mer om effekttopper og effektforbruk her.

Gjør tiltak og få en høyere score

Når dere gjennomfører tiltak for å redusere forbruket i dyre timer eller jevne ut forbruket slik at dere unngår store effekttopper, vil dere se en økning i Volte score. Dette indikerer at dere er på god vei til å bruke strømmen smartere og spare penger.

I Volte kan dere alltid se morgendagens spotpriser fra klokken 14:00 dagen før og planlegge deretter. Her kan dere også aktivere spotpris-varslinger og få beskjed på SMS eller e-post dersom spotprisen gjør nevneverdige hopp som bør hensyntas.

Finn toppene

I Volte kan du alltid følge med på forbruket ditt. Et forbruksmønster med mye variasjon og/eller høye utslag som skiller seg fra normalen indikerer et forbedringspotensiale knyttet til energibruken din. Et slikt bruksmønster vil gjøre at du betaler mer for nettleie enn hva du egentlig trenger. Oppdager du slike mønstre, bør du dykke ned i hva som forårsaker disse og om det er noe dere kan gjøre for å kutte ned på forbrukstoppene eller jevne ut forbruket.

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Bli med på endringen

Les mer om Voltes avtaler

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert
15/6/22
av
Morten og Henrikke

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

En ny måte å holde oversikt på.

Volte score er en enkel måte å holde et øye med hvor bra du bruker strømmen din, ut i fra dine forutsetninger. Hvert målepunkt oppnår en Volte score på en skala fra 1-6, som skal hjelpe deg å identifisere forbedrings-potensialet ditt, få bedre oversikt og økt forutsigbarhet.

Vurderingen av ditt bruksmønster blir kort forklart beregnet utifra hvor mye strøm du bruker når spotprisen er høy og hvor stor variasjon du har i strømbruken din. Hvis du unngår å bruke strøm når det er dyrt og unngår å ha høye forbrukstopper så vil du både få en bedre score og spare penger! 

Volte score beregnes ut fra to komponenter:

1. Hvor mye strøm dere bruker i døgnets dyreste timer

  • Andel av forbruket ditt de tre dyreste timene en gitt dag. Vi deler forbruket ditt i disse dyre timene på ditt totale forbruk. Unngår du de dyreste timene vil andelen din være lav, og scoren din høyere. Dersom dere bruker mesteparten av strømmen når det er rimeligst, kan man si dere slår snittspotprisen – det er jo motiverende i seg selv.

2. Hvor ujevnt effektforbruk dere har i løpet av døgnet og måneden

  • Her tar vi effekttoppen din og deler på gjennomsnittlig effektforbruk. En høy forskjell på effekttoppen din og ditt gjennomsnittlige effekttbehov indikerer at du kunne utnyttet nettleien bedre ved å spre forbruket mer utover.

Gjør tiltak og få en høyere score

Hvis du gjennomfører tiltak for å redusere forbruket ditt i dyre timer eller jevne ut forbruket ditt vil du se en økning i din Volte score. I Volte kan du alltid se morgendagens spotpriser fra klokken 14:00 dagen før, slik at du får full oversikt.

I Volte kan du også aktivere spotprisvarslinger slik at du får beskjed på SMS eller e-post dersom spotprisen gjør nevneverdige hopp.

Jevnt mønster = hold kontroll


Et bruksmønster med mye variasjon indikerer et forbedringspotensiale knyttet til energibruken din. Et ujevnt bruksmønster vil gjøre at du betaler mer i nettleie enn hva du bruker, eller bruker mye i de dyre timene. Du kan enkelt dykke dypere ned i ditt forbruk og se hva som forårsaker dette.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert
15/6/22
av
Morten og Henrikke

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

En ny måte å holde oversikt på.

Volte score er en enkel måte å holde et øye med hvor bra du bruker strømmen din, ut i fra dine forutsetninger. Hvert målepunkt oppnår en Volte score på en skala fra 1-6, som skal hjelpe deg å identifisere forbedrings-potensialet ditt, få bedre oversikt og økt forutsigbarhet.

Vurderingen av ditt bruksmønster blir kort forklart beregnet utifra hvor mye strøm du bruker når spotprisen er høy og hvor stor variasjon du har i strømbruken din. Hvis du unngår å bruke strøm når det er dyrt og unngår å ha høye forbrukstopper så vil du både få en bedre score og spare penger! 

Volte score beregnes ut fra to komponenter:

1. Hvor mye strøm dere bruker i døgnets dyreste timer

  • Andel av forbruket ditt de tre dyreste timene en gitt dag. Vi deler forbruket ditt i disse dyre timene på ditt totale forbruk. Unngår du de dyreste timene vil andelen din være lav, og scoren din høyere. Dersom dere bruker mesteparten av strømmen når det er rimeligst, kan man si dere slår snittspotprisen – det er jo motiverende i seg selv.

2. Hvor ujevnt effektforbruk dere har i løpet av døgnet og måneden

  • Her tar vi effekttoppen din og deler på gjennomsnittlig effektforbruk. En høy forskjell på effekttoppen din og ditt gjennomsnittlige effekttbehov indikerer at du kunne utnyttet nettleien bedre ved å spre forbruket mer utover.

Gjør tiltak og få en høyere score

Hvis du gjennomfører tiltak for å redusere forbruket ditt i dyre timer eller jevne ut forbruket ditt vil du se en økning i din Volte score. I Volte kan du alltid se morgendagens spotpriser fra klokken 14:00 dagen før, slik at du får full oversikt.

I Volte kan du også aktivere spotprisvarslinger slik at du får beskjed på SMS eller e-post dersom spotprisen gjør nevneverdige hopp.

Jevnt mønster = hold kontroll


Et bruksmønster med mye variasjon indikerer et forbedringspotensiale knyttet til energibruken din. Et ujevnt bruksmønster vil gjøre at du betaler mer i nettleie enn hva du bruker, eller bruker mye i de dyre timene. Du kan enkelt dykke dypere ned i ditt forbruk og se hva som forårsaker dette.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert
15/6/22
av
Morten og Henrikke

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

En ny måte å holde oversikt på.

Volte score er en enkel måte å holde et øye med hvor bra du bruker strømmen din, ut i fra dine forutsetninger. Hvert målepunkt oppnår en Volte score på en skala fra 1-6, som skal hjelpe deg å identifisere forbedrings-potensialet ditt, få bedre oversikt og økt forutsigbarhet.

Vurderingen av ditt bruksmønster blir kort forklart beregnet utifra hvor mye strøm du bruker når spotprisen er høy og hvor stor variasjon du har i strømbruken din. Hvis du unngår å bruke strøm når det er dyrt og unngår å ha høye forbrukstopper så vil du både få en bedre score og spare penger! 

Volte score beregnes ut fra to komponenter:

1. Hvor mye strøm dere bruker i døgnets dyreste timer

  • Andel av forbruket ditt de tre dyreste timene en gitt dag. Vi deler forbruket ditt i disse dyre timene på ditt totale forbruk. Unngår du de dyreste timene vil andelen din være lav, og scoren din høyere. Dersom dere bruker mesteparten av strømmen når det er rimeligst, kan man si dere slår snittspotprisen – det er jo motiverende i seg selv.

2. Hvor ujevnt effektforbruk dere har i løpet av døgnet og måneden

  • Her tar vi effekttoppen din og deler på gjennomsnittlig effektforbruk. En høy forskjell på effekttoppen din og ditt gjennomsnittlige effekttbehov indikerer at du kunne utnyttet nettleien bedre ved å spre forbruket mer utover.

Gjør tiltak og få en høyere score

Hvis du gjennomfører tiltak for å redusere forbruket ditt i dyre timer eller jevne ut forbruket ditt vil du se en økning i din Volte score. I Volte kan du alltid se morgendagens spotpriser fra klokken 14:00 dagen før, slik at du får full oversikt.

I Volte kan du også aktivere spotprisvarslinger slik at du får beskjed på SMS eller e-post dersom spotprisen gjør nevneverdige hopp.

Jevnt mønster = hold kontroll


Et bruksmønster med mye variasjon indikerer et forbedringspotensiale knyttet til energibruken din. Et ujevnt bruksmønster vil gjøre at du betaler mer i nettleie enn hva du bruker, eller bruker mye i de dyre timene. Du kan enkelt dykke dypere ned i ditt forbruk og se hva som forårsaker dette.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Volte score – hva er det og hvordan bruker jeg det?

Publisert
15/6/22
av
Morten og Henrikke

Mange ønsker å kutte strømkostnadene sine. Med en ustabil spotpris og høy nettleie er det mye å spare – uten at du må installere dyrt utstyr. Strømregningen din påvirkes av hvor mye strøm du bruker, hvordan du bruker den og når du bruker den. For å hjelpe deg å holde styr på dette har vi laget en skala vi kaller Volte score!

En ny måte å holde oversikt på.

Volte score er en enkel måte å holde et øye med hvor bra du bruker strømmen din, ut i fra dine forutsetninger. Hvert målepunkt oppnår en Volte score på en skala fra 1-6, som skal hjelpe deg å identifisere forbedrings-potensialet ditt, få bedre oversikt og økt forutsigbarhet.

Vurderingen av ditt bruksmønster blir kort forklart beregnet utifra hvor mye strøm du bruker når spotprisen er høy og hvor stor variasjon du har i strømbruken din. Hvis du unngår å bruke strøm når det er dyrt og unngår å ha høye forbrukstopper så vil du både få en bedre score og spare penger! 

Volte score beregnes ut fra to komponenter:

1. Hvor mye strøm dere bruker i døgnets dyreste timer

  • Andel av forbruket ditt de tre dyreste timene en gitt dag. Vi deler forbruket ditt i disse dyre timene på ditt totale forbruk. Unngår du de dyreste timene vil andelen din være lav, og scoren din høyere. Dersom dere bruker mesteparten av strømmen når det er rimeligst, kan man si dere slår snittspotprisen – det er jo motiverende i seg selv.

2. Hvor ujevnt effektforbruk dere har i løpet av døgnet og måneden

  • Her tar vi effekttoppen din og deler på gjennomsnittlig effektforbruk. En høy forskjell på effekttoppen din og ditt gjennomsnittlige effekttbehov indikerer at du kunne utnyttet nettleien bedre ved å spre forbruket mer utover.

Gjør tiltak og få en høyere score

Hvis du gjennomfører tiltak for å redusere forbruket ditt i dyre timer eller jevne ut forbruket ditt vil du se en økning i din Volte score. I Volte kan du alltid se morgendagens spotpriser fra klokken 14:00 dagen før, slik at du får full oversikt.

I Volte kan du også aktivere spotprisvarslinger slik at du får beskjed på SMS eller e-post dersom spotprisen gjør nevneverdige hopp.

Jevnt mønster = hold kontroll


Et bruksmønster med mye variasjon indikerer et forbedringspotensiale knyttet til energibruken din. Et ujevnt bruksmønster vil gjøre at du betaler mer i nettleie enn hva du bruker, eller bruker mye i de dyre timene. Du kan enkelt dykke dypere ned i ditt forbruk og se hva som forårsaker dette.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Bli kunde<button-a></button-a></button-a>