Hva skjer egentlig med strømprisene?

Publisert
4/10/2021
av
Morten

I fjor hadde vi rekordlave strømpriser, mens i år har vi historisk høye strømpriser? Hva er det som foregår?

Hva skjer egentlig med strømprisene?

Foto:

Hvorfor har vi så høye strømpriser nå?

Norge er et vannkraftland, og strømprisen påvirkes sterkt av hvor mye strøm vi har på lager i form av vann og snø. Vinteren i fjor var kald, og vi brukte mye av vannet i magasinene. Mindre nedbør og snø i fjellet har gitt lite påfyll i år, og vi har derfor lite vann på lager til å produsere strøm av. Det har også blåst lite, som har gitt mindre strøm fra vindkraft. Alt dette bidrar til høyere priser.

I tillegg påvirkes vi av svært høye strømpriser på kontinentet og i Storbritannia, som henger sammen med økte priser på gass og kull og en dobling av prisen for å slippe ut CO2.

Den europeiske gassprisen er firedoblet som følge av lite gass på lager og frykt for at det ikke skal være nok gass til vintersesongen. Gasslagrene er lave fordi de brukte mer gass i vinter og at det har vært vindstille den siste tiden. Samtidig har tilgangen på gass vært begrenset. Det skyldes at Russland har begrenset sin gasseksport og at Asia kjøper opp LNG (flytende naturgass) som tidligere gikk til Europa. Økt gasspris drar også med seg karbonprisen, slik at effekten på strømprisen forsterkes. 


Hvordan påvirkes vi av strømprisene i Europa?

Norge er en del av det europeiske kraftnettet gjennom kabler til flere land. De siste årene har flere europeiske land satset stort på fornybart, særlig vindkraft. Vindkraft er billigere å produsere enn fossil energi, og i perioder med mye vind har det gitt svært lave priser. De fornybare energikildene har lave kostnader, men samtidig gir dette mer varierende priser i markedet fordi produksjonen er væravhengig.

I det siste har det blåst lite, og da må gass- og kullkraftverk trå til for å dekke etterspørselen etter strøm. Råvareprisen på disse brenslene har gått i været av flere årsaker. I tillegg har EU økt prisen på CO2 for å redusere utslippet av klimagasser. Når strøm må produseres av gass og kull for å dekke etterspørselen, gir det høye priser.


Hvordan blir strømprisene fremover?

Det er vanskelig å vite hvordan strømprisene blir i tiden som kommer, men vi forventer at de kommer til å være høye utover høsten og vinteren. Dette skyldes først og fremst lite vann i magasinene og høye energipriser i Europa. 

Skulle det derimot bli en mild høst med mye vind og nedbør, kan prisene synke igjen, både i Norge og Europa. For Norge sin del spiller det også en rolle om nedbøren kommer som regn eller snø, for snøen vil ikke gi vann i magasinene før den smelter til våren.


Hva skjer egentlig med strømprisene?

Publisert
4/10/21
av
Morten

I fjor hadde vi rekordlave strømpriser, mens i år har vi historisk høye strømpriser? Hva er det som foregår?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hva skjer egentlig med strømprisene?

Publisert
4/10/21
av
Morten

I fjor hadde vi rekordlave strømpriser, mens i år har vi historisk høye strømpriser? Hva er det som foregår?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hva skjer egentlig med strømprisene?

Publisert
4/10/21
av
Morten

I fjor hadde vi rekordlave strømpriser, mens i år har vi historisk høye strømpriser? Hva er det som foregår?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Hva skjer egentlig med strømprisene?

Publisert
4/10/21
av
Morten

I fjor hadde vi rekordlave strømpriser, mens i år har vi historisk høye strømpriser? Hva er det som foregår?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Bli kunde<button-a></button-a></button-a>