Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/2021
av
Morten og Henrikke

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Foto:
Steve Johnson

I rapporten kartla man kunnskapen om strømpriser hos forbrukere og fant blant annet at:

 • Kun 1 av 4 vet hva de selv betaler for strømmen.
 • Bare 1 av 10 vet hva markedsprisen er.
 • 72 prosent av de med spotpris vet ikke hva de betaler i påslag for strømmen.


Denne rapporten har senere ledet til store nyhetsoppslag og debatter med anklager om skjulte kostnader og prisjuks, samt krav om tilbakebetalinger til kunder grunnet "ulovlig prisøkning".

Debatten pågår fremdeles og store endringer er varslet: Men bare i privatmarkedet!


Hva med bedriftene, borettslagene, sameiene, foreningene og idrettslagene?

Samtidig som debatten pågikk i forbrukermarkedet jobbet vi i Volte med å teste vårt konsept: en ukomplisert strømtjeneste for bedriftsmarkedet. Her så vi at kunnskapen om strøm var minst like lav blant organisasjoner som blant forbrukere. Skulle man forenkle noe her måtte man begynne med å dekke behovet for økt gjennomsiktighet i markedet og vise hva man faktisk betaler for strømmen

Vi utviklet derfor et analyseverktøy som løser nettopp det. Basert på en strømfaktura kunne vårt kraftige verktøy enkelt vise hva organisasjoner faktisk betalte per enhet strøm brukt (kWt). Plutselig kunne man faktisk sammenligne strømpriser og ta bedre beslutninger.

Vårt analyseverktøy


Ved å tilgjengeliggjøre verktøyet for alle, ble vi det første strømselskapet i Norge som både kunne vurdere og sammenligne strømpriser. Helt gratis og uforpliktende kan nå alle se hvor mye man betaler ekstra til strømleverandøren sin,  hvor mye man ville spart med en bedre avtale, og hvordan man ligger an i forhold til snittet.

På kort tid har fakturaanalysen blitt brukt over 400 ganger. Her deler vi noe av innsikten vi har fått.


Det står enda verre til i bedriftsmarkedet enn i forbrukermarkedet

Ved å bryte ned strømfakturaer med hensyn til forbruk og historiske spotpriser kunne vi se hva de tradisjonelle strømselskapene tok av påslag.

 • Gjennomsnittlig påslag fra leverandører var på over utrolige 20 øre per kWt
 • De aller beste avtalene var stordriftsavtaler som var på nivå med de beste avtalene i forbrukermarkedet
 • Samtlige bedrifter var ikke klar over at påslagene sine var så høye
Strømselskapers påslag utover spotpris, basert på statistikk fra 144 fakturaer analysert via volte.no


Med høyt forbruk kommer store besparelsesmuligheter

I motsetning til husholdninger varierer forbruket til bedrifter og borettslag i mye større grad. Derfor vil et dyrt påslag i øre/kWt utgjøre store summer når forbruket er høyt.

 • Det er store variasjoner i hva samme type bedrifter betaler for samme mengde strøm.
 • I noen tilfeller ville en bedrift spart flere hundre tusen kroner i året ved å velge en enklere avtale.
 • Flere borettslag og sameier har avtaler med svært høye påslag, til tross for at de er nært tilknyttet forbrukermarkedet.


Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert

11/3/2021

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

I rapporten kartla man kunnskapen om strømpriser hos forbrukere og fant blant annet at:

 • Kun 1 av 4 vet hva de selv betaler for strømmen.
 • Bare 1 av 10 vet hva markedsprisen er.
 • 72 prosent av de med spotpris vet ikke hva de betaler i påslag for strømmen.


Denne rapporten har senere ledet til store nyhetsoppslag og debatter med anklager om skjulte kostnader og prisjuks, samt krav om tilbakebetalinger til kunder grunnet "ulovlig prisøkning".

Debatten pågår fremdeles og store endringer er varslet: Men bare i privatmarkedet!


Hva med bedriftene, borettslagene, sameiene, foreningene og idrettslagene?

Samtidig som debatten pågikk i forbrukermarkedet jobbet vi i Volte med å teste vårt konsept: en ukomplisert strømtjeneste for bedriftsmarkedet. Her så vi at kunnskapen om strøm var minst like lav blant organisasjoner som blant forbrukere. Skulle man forenkle noe her måtte man begynne med å dekke behovet for økt gjennomsiktighet i markedet og vise hva man faktisk betaler for strømmen

Vi utviklet derfor et analyseverktøy som løser nettopp det. Basert på en strømfaktura kunne vårt kraftige verktøy enkelt vise hva organisasjoner faktisk betalte per enhet strøm brukt (kWt). Plutselig kunne man faktisk sammenligne strømpriser og ta bedre beslutninger.

Vårt analyseverktøy


Ved å tilgjengeliggjøre verktøyet for alle, ble vi det første strømselskapet i Norge som både kunne vurdere og sammenligne strømpriser. Helt gratis og uforpliktende kan nå alle se hvor mye man betaler ekstra til strømleverandøren sin,  hvor mye man ville spart med en bedre avtale, og hvordan man ligger an i forhold til snittet.

På kort tid har fakturaanalysen blitt brukt over 400 ganger. Her deler vi noe av innsikten vi har fått.


Det står enda verre til i bedriftsmarkedet enn i forbrukermarkedet

Ved å bryte ned strømfakturaer med hensyn til forbruk og historiske spotpriser kunne vi se hva de tradisjonelle strømselskapene tok av påslag.

 • Gjennomsnittlig påslag fra leverandører var på over utrolige 20 øre per kWt
 • De aller beste avtalene var stordriftsavtaler som var på nivå med de beste avtalene i forbrukermarkedet
 • Samtlige bedrifter var ikke klar over at påslagene sine var så høye
Strømselskapers påslag utover spotpris, basert på statistikk fra 144 fakturaer analysert via volte.no


Med høyt forbruk kommer store besparelsesmuligheter

I motsetning til husholdninger varierer forbruket til bedrifter og borettslag i mye større grad. Derfor vil et dyrt påslag i øre/kWt utgjøre store summer når forbruket er høyt.

 • Det er store variasjoner i hva samme type bedrifter betaler for samme mengde strøm.
 • I noen tilfeller ville en bedrift spart flere hundre tusen kroner i året ved å velge en enklere avtale.
 • Flere borettslag og sameier har avtaler med svært høye påslag, til tross for at de er nært tilknyttet forbrukermarkedet.


Takk! Vi gir deg beskjed når vi starter neste testrunde
Ops! Noe gikk galt.

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Bli med på endringen

Les mer om Voltes avtaler

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten og Henrikke

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten og Henrikke

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten og Henrikke

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

Det store problemet med strømavtalene i bedriftsmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten og Henrikke

I 2020 viste en befolkningsundersøkelse fra Forbrukerrådet at strømprisen fra tradisjonelle strømselskap rett og slett er umulig å forstå.

Bytte til Volte?

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger – uten at du skal betale mer for det.