7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/2021
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilket kraftverk som benyttes for å produsere dem. I Norge omsettes all strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskapene strømmen, time for time, og selger den videre til sine kunder. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, ifølge Forbrukerrådet.

7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Foto:
Steve Johnson

Det oversette segmentet

Mens debatten raser om forbrukermarkedet, så finnes tilsvarende problemer i bedriftsmarkedet. Dessverre er disse i stor grad oversett. Vi i Volte deler her våre refleksjoner rundt hva vi mener er unødvendig komplisert i bedriftsmarkedet for strøm.

Strømavtaler som inngås i bedriftsmarkedet er mellom profesjonelle parter. Dette gjør at avtalevilkårene ikke er utsatt for samme tilsyn som i forbrukermarkedet. Der Forbrukerrådet beskytter privatpersoner, så har ikke bedrifter, boligselskap og andre organisasjoner noen som passer på at deres avtaler er gode. Konsekvensen av dette er at flere av avtalene som strømselskapene har blitt tvunget til å endre i privatmarkedet fremdeles florerer i bedriftsmarkedet.

Etter å ha hjulpet flere bedrifter med å "ukomplisere" strømavtalene sine, oppsummerer vi noen av våre vanligste funn her:

1. Spotpris er ikke spotpris

Strømvtaler som inneholder ordet "spot" eller betegnes som "spotpris", men som i realiteten er innkjøpspris, altså spotpris pluss strømselskapets kostnader knyttet til innkjøp.

2. Prising av elsertifikater

Priser som oppgis uten myndighetspålagte elsertifikater. Ikke bare kommer prisen for elsertifikater i tillegg, men det er uklart hvor mye strømselskapet tar seg betalt for dette.

3. Dyre prissikringsavtaler

Prissikringsavtaler er gunstige når spotprisen stiger over sikringsgrensen. Men ofte betaler bedrifter et svært høyt og kontinuerlig påslag for en "forsikring" man sjeldent trenger.


4. Bindingstid

Bedrifter bør være oppmerksomme på hvilken bindingstid som gjelder før de inngår en strømavtale. Vi har hjulpet bedrifter som har helt opp til 3-års bindingstid. Flere aktører i dag, inkludert Volte, tilbyr avtaler uten bindingstid.

5. Løpende bindingstid

Løpende bindingstid vil si at man fra dagen man sier opp avtalen likevel er bundet til sitt strømselskap for en periode på opp til 12 måneder. Noen avtaler åpner for at man likevel kan komme seg ut av avtalen, men at man da må betale et bruddgebyr.


6. Administrasjonsgebyrer per målepunkt

Bedriftsmarkedet skiller seg ut fra forbrukermarkedet ved at en bedrift ofte kan ha flere strømmålere som står registrert på organisasjonen. Her bør bedrifter passe på at de ikke blir belastet med de samme faste administrasjonsgebyrene og ekstratjenestene for hver enkelt måler.

7. Ekstratjenester per målepunkt

På strømfakturaene finner man også tilgangskostnader per måler, enten til mine sider, apper eller rapporteringstjenester. Dette er kostnader som kan utgjøre mange tusen kroner i året hvis de faktureres per måler.


Så hva mener vi i Volte bør skje med strømsalg for bedriftsmarkedet?

Ett tillitsbyggende prisformat

Volte jobber for å ett felles prisformat slik at det er lettere for bedrifter å sammenligne strømavtaler og ta riktige beslutninger. Vi er overbevist om at mer transparente priser vil bety en lettere energihverdag for kundene.

Gi kunder rom til å velge det beste for dem

Alle avtaler bør være løpende for å promotere konkurranse og innovasjon i markedet. Spotprisavtaler med løpende bindingstid mener vi i Volte ikke bør eksistere i et moderne strømmarked.

Gebyrfri energi

Ingen fastledd, gebyrer eller ekstratjenester skal belastes per målepunkt. En bedrift, en faktura og én tilgang.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilket kraftverk som benyttes for å produsere dem. I Norge omsettes all strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskapene strømmen, time for time, og selger den videre til sine kunder. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, ifølge Forbrukerrådet.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilket kraftverk som benyttes for å produsere dem. I Norge omsettes all strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskapene strømmen, time for time, og selger den videre til sine kunder. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, ifølge Forbrukerrådet.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel og strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilket kraftverk som benyttes for å produsere dem. I Norge omsettes all strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskapene strømmen, time for time, og selger den videre til sine kunder. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, ifølge Forbrukerrådet.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Start analyse<button-a></button-a></button-a>

7 ting Volte mener må endres i strømmarkedet

Publisert
11/3/21
av
Morten

Strøm er strøm. Det er elektroner som er helt like, uansett hvilket kraftverk som benyttes for å produsere dem. I Norge omsettes all strøm på kraftbørsen Nord Pool. Her kjøper strømselskapene strømmen, time for time, og selger den videre til sine kunder. Det er i dette siste leddet at kritikkverdig aktivitet har foregått i årrekke, ifølge Forbrukerrådet.

Volte sitt mål er å ukomplisere strøm for bedrifter, boligselskap og organisasjoner. Derfor har vi laget et analyseverktøy som hjelper deg med å se hva du faktisk betaler i strøm og en enkel strømavtale som har alt du trenger - uten at du skal betale mer for det.

<button-a>Bli kunde<button-a></button-a></button-a>